برترین سلاح ها و جنگ افزارهای روسیه
 جدید ترین هواپیما su t50
 

این هواپیمای روس که شکل متفاوتی با دیگر پرنده های روسی دارد" جدید ترین هواپیمای دنیا است"

این هواپیمای نسل پنجمی بسیار شبیح" بهترین جنگنده ی آمریکا یعنی F22 raptor "است.(شکل بالا سمت راست)

اولین نمونه ی  آزمایشی آن در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۰ به پروازدرآمدو نمونه ی جنگی آن ۲۰۱۳ به نیروی

هوایی روسیی تحویل داده میشود.

|+| نوشته شده توسط مهدی نژادشیرازی در جمعه ۱۳۸۹/۰۹/۱۹  |
 
 
بالا